Assaigs clínics amb medicaments. Nocions bàsiques

Volem tancar l’any recomanat la lectura d’aquest article de revisió que ha publicat el Boletín Terapéutico andaluz (BTA). L’assaig clínic és el tipus de disseny més adequat per avaluar l’eficàcia d’una intervenció sanitària i establir la relación causal. Es a dir, el millor mètode per conèixer si un tractament és adequat per tractar els pacients a la pràctica clínica.

Per a la comercialització d’un nou fàrmac es fan estudis preclínics (en models cel·lulars i
animals) i clínics (en humans). Els assaigs clínics són seqüencials i s’anomenen en fases segons el moment del desenvolupament del fàrmac. Els assaigs clínics de fase III es consideren indispensables perquè s’aprovi el fàrmac per al seu ús en clínica. Per al seu disseny cal tenir en compte: tipus d’aleatorització, seguiment, selecció de la intervenció, mida de la mostra, criteris d’inclusió i exclusió, selecció de variables (principal i secundàries) i durada. Tots aquests factors són rellevant per garantir una qualitat en el disseny i l’execució. En aquest context, els resultats es podran considerar fiables. Al final, la presa de decisions a la pràctica clínica i l’atenció al pacient venen condicionats fortament per aquests aspectes. I de la mateixa manera, la publicació dels resultats d’un assaig clínic com a eina fonamental en recerca, s’ha de dur a terme mantenint i respectant uns estàndards de qualitat. Un cop publicat, a través de la lectura crítica es verifiquen la validesa i aplicabilitat dels resultats per tal de poder incorporar-los a la pràctica clínica.

Publicat dins de General | Comentaris tancats a Assaigs clínics amb medicaments. Nocions bàsiques

Efectes adversos gastrointestinals associats als agonistes del GLP-1. Noves dades.

Els agonistes del pèptid similar al glucagó 1 (GLP-1) són medicaments aprovats per al tractament de la diabetis tipus 2 que han adquirit una gran popularitat els darrers anys, i l’ús dels quals s’ha incrementat en altres patologies com l’obesitat pel seu efecte sobre la pèrdua de pes.


Investigadors de la Universitat de Columbia Britànica van fer un estudi de cohorts amb dades extretes d’una base de dades dels EUA. L’objectiu de l’estudi va ser determinar la taxa d’incidència d’efectes adversos gastrointestinals incloses la pancreatitis, la gastroparèsia, l’obstrucció intestinal i la malaltia biliar en els pacients tractats amb agonistes de GLP-1 comparat amb la combinació bupropió-naltrexona. S’hi van incloure pacients amb obesitat que van iniciar semaglutida i liraglutida; es van excloure pacients amb diagnòstic de diabetis o ús antidiabètics. Es va fer un seguiment des de la primera prescripció del fàrmac fins a l’aparició d’efectes adversos en què es van excloure malalties gastrointestinals secundàries a obstrucció d’altres etiologies o per altres fàrmacs. Es van analitzar 4.144 pacients que van rebre liraglutida, 613 pacients que van rebre semaglutida i 654 la combinació de bupropió-naltrexona.
Els resultats van mostrar una edat mitjana entre els 45 i els 53 anys, i un percentatge d’homes entre el 61 i el 81%. La incidència de malaltia biliar (per 1.000 persones/any) va ser de 11,7 per a semaglutida, 18,6 per a liraglutida i 12,6 per a la combinació bupropió-naltrexona. Per a la pancreatitis es van veure incidències del 4,6, 7,9 i 1, respectivament. Es va determinar que l’ús d’agonistes de GLP-1 es va associar amb més risc de pancreatitis (HR 9,09 [IC 95 %, 1,25-66]), obstrucció intestinal (HR 4,22 [IC 95 %, 1 ,02-17,4]) i gastroparèsia (HR, 3,67 [IC 95%, 1,15-11,9]) però no malaltia biliar (HR 1,50 [IC del 95%, 0,89-2 ,53]) en comparació amb bupropió-naltrexona.
En aquest context, atès que es tracta de fàrmacs cada cop més utilitzats en pacients amb obesitat, l’evidència creixent d’uns riscos associats que poden ser greus obliga a considerar en cada cas valorar la relació risc-benefici a l’hora de prescriure aquests medicaments. Es recomana, a més, informar pacients dels possibles esdeveniments adversos perquè en cas de símptomes acudeixin amb el seu metge.

Aida Giraldo

R3 Farmacologia Clínica

Hospital Universitari de Bellvitge

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , , | Comentaris tancats a Efectes adversos gastrointestinals associats als agonistes del GLP-1. Noves dades.

On publiquem els resultats de la recerca?

El metge necessita disposar d’eines adequades per gestionar el coneixement. Fa més de 20 anys, Richard Smith, en aquell moment editor en cap de la revista BMJ, alertava que proporcionar una atenció mèdica de qualitat obliga a una actualització continuada que el metge sovint viu com a inabastable. Aquesta informació és resultat de la recerca mèdica que es du a terme cada dia. La gestió de la informació científica implica identificar, seleccionar, analitzar i difondre aquela que podem considerar esencial per la seva rellevància, fiabilitat i coherència amb les necessitats dels pacients, i que orienti al metge en la presa de decisions clíniques. El coneixement adquirit es va modificant amb la incorporació de la nova informació rellevant disponible. Per tant, és important garantir que la qualitat de la nova informació sigui suficient per generar el millor coneixement aplicable a la pràctica clínica.

A l’hora de reflexionar sobre el que es publica, qui ho publica i com es publica, val la pena fer referència a un article de l’any 2008, de Marcia Angell, qui durant molts anys va ser editora en cap de la revista The New England Journal of Medicine. Es criticava que el biaix en la manera de realitzar i publicar la recerca és més freqüent del que seria desitjable.

Avui aquesta reflexió es torna a fer vigent amb l’article d’opinió publicat a la premsa general fa pocs dies. En ell s’hi denuncien les pràctiques fraudulentes d’algunes revistes mèdiques que ofereixen als investigadors un procés ràpid d’aparició en suplements especials inventats per a aquest propòsit. A canvi, l’investigador paga uns diners que sovint provenen del finançador del projecte, que en bona mesura solen ser fons públics. Amb aquestes pràctiques, determinades revistes assoleixen un prestigi fictici basat només en la quantitat i no en la qualitat.

Aquest és un exemple extrem de mala praxi. Però quan parlem de pagar per publicar de fet estem en una situació amb certes similituts que val la pena considerar. L’accés obert a les publicacions científiques també implica un risc d’afavorir publicacions no només per la qualitat de les dades que s’hi presenten, sinó per l’aportació econòmica. Manuscrits d’estudis que donen voltes d’editorial en editorial sense que despertin el més mínim interès, s’acaben publicant en revistes a canvi d’un preu. Aquesta és una pràctica que es generalitza cada dia mes i planteja un dilema ètic: que s’acabi publicant bona i mala recerca sempre i quan se n’assumeixi el cost. I això en un sistema deficitari que sovint no té diners ni tant sols per investigar.

L’accés obert a les publicacions científiques de qualitat no ha d’estar sotmès a la pressió econòmica sobre el propi investigador. Institucions, empreses editorials i organitzacions acadèmiques haurien de vetllar per garantir la qualitat de la recerca mèdica que es du a terme i la que es publica. I facilitar-ne l’accés. L’augment de les publicacions és exponencial i desgraciadament no es deu a que augmenti el número d’investigadors. A l’hora de publicar, ens basem més en la quantitat o la qualitat?. Tal com es remarca a l’article, valorar la qualitat és molt més difícil però cada vegada més necessari. I prou important per merèixer l’atenció dels gestors públics.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , , , , , , , | Comentaris tancats a On publiquem els resultats de la recerca?