Augment de l’ús d’opioides a Espanya 2010-2018. Cal revisar-ho.

L’Observatori de l’Ús de Medicaments és una iniciativa de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), en col·laboració amb la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis de el Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, amb l’objectiu de posar a disposició dels professionals sanitaris, la comunitat científica, i dels ciutadans en general, les dades de l’ús de medicaments a Espanya amb càrrec a al Sistema Nacional de Salut en l’àmbit extrahospitalari.

Per a la realització d’aquests informes s’utilitza la informació sobre facturació de receptes de el Sistema Nacional de Salut. Aquesta base de dades conté el nombre d’envasos dispensats en oficines de farmàcies amb càrrec a al Sistema Nacional de Salut i es nodreix a partir de les dades subministrades per les diferents comunitats autònomes. Inclou el consum a càrrec de les mutualitats MUFACE, ISFAS, MUGEJU però no s’inclou el consum d’altres entitats asseguradores, el consum hospitalari, el procedent de receptes privades, ni la dispensació sense recepta (bàsicament automedicació).

Seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre Estudis d’Utilització de Medicaments, els consums dels medicaments s’han expressat en dosis diàries definides (DDD) per 1.000 habitants i dia (DHD). La DDD és una unitat tècnica de mesura que correspon a la dosi de manteniment en la principal indicació per a una via d’administració determinada en adults. Les DDD dels principis actius les estableix l’OMS i estan publicades al web de WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Cada informe serà actualitzat amb l’última DDD establerta. Per a aquells principis actius la DDD no hagi estat definida, aquesta s’aproxima utilitzant la dosi recomanada en la bibliografia i en la corresponent fitxa tècnica del medicament.

Durant el 2019, s’han publicat 8 informes d’utilització de diferents grups terapèutics. Us presentem l’informe sobre ús d’opioides que podeu consultar en el següent enllaç, i que confirma un important augment de l’ús d’aquests medicaments durant els darrers 8 anys. Caldria revisar-ne les indicacions.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , , , , , , , | Comentaris tancats a Augment de l’ús d’opioides a Espanya 2010-2018. Cal revisar-ho.

Picato® en el tractament de la queratosi actínica: suspensió provisional de la comercialització

La queratosi actínica és una alteració cutània  associada a l’exposició solar crònica que apareix sobretot en persones d’edat avançada de pell clara. Algunes lesions poden progressar a un carcinoma espinocel·lular. El Picato® (ingenol mebutato) està autoritzat per al tractament de la queratosis actínica sense hiperqueratosi ni hipertròfia.

Els resultats d’estudis recents mostren un augment del risc de carcinoma cutani en pacients tractats amb el fàrmac. L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) informa, en una nota, de la suspensió de la comercialització mentre finalitza l’avaluació de la seva seguretat per part del comitè de farmacovigilància europeu (PRAC). Com a mesura de precaució es recomana:

-suspendre els tractaments actuals,

– no iniciar-ne de nous i valorar les alternatives terapèutiques,  i

– informar en cas d’aparició de noves lesions.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , , , , , , , | Comentaris tancats a Picato® en el tractament de la queratosi actínica: suspensió provisional de la comercialització

Els corticoides tòpics també poden provocar una hiperglucèmia.

 

Es conegut que diversos fàrmacs poden provocar una hiperglucèmia en pacients no diabètics, descompensar una diabetis existent o provocar una diabetis. Tal com ja es revisava en un Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya , s’han descrit hiperglucèmies amb corticoides, antipsicòtics atípics, antiretrovirals, antineoplàstics, alguns antihipertensius i contraceptius orals, entre d’altres. Els glucocorticoides augmenten la resistència a la insulina en induir la gluconeogènesi hepàtica. La hiperglucèmia per corticoides és molt freqüent, de vegades greu, sobretot per via oral i injectable; depèn de la dosi, la durada del tractament i de la via d’administració.

Segons els resultats de l’anàlisi de dos cohorts europees  (Andersen et al, Diabetes Care 2019), aquest risc també apareix amb les formes d’aplicació tòpica i sembla més elevat amb els d’alta potència (clobetasol) i en exposicions prolongades.

Es van examinar les bases de dades sanitàries nacionals de Dinamarca i altres bases de dades del Regne Unit.

En dos estudis de casos i controls fets a aquests països, l’exposició a corticoides tòpics es va associar a un augment del risc de diabetis de tipus 2 d’al voltant d’un 25% (OR 1,25 [IC 95% 1,23-1,28]) a Dinamarca i OR 1,27 [IC 95% 1,23-1,31] al Regne Unit).

En un estudi de cohorts a Dinamarca (amb 2.689.473 de participants), les taxes d’incidència de diabetis de tipus 2 van ser més elevades en els exposats comparats amb els no exposats. L’ajust per possibles factors de confusió no va eliminar aquesta diferència. Es va observar una associació amb l’exposició prolongada i els corticoides de potencia més elevada.

Davant l’aparició d’una hiperglucèmia, cal no oblidar de valorar el paper dels fàrmacs que pren el pacient per via sistèmica i també per via tòpica.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , | Comentaris tancats a Els corticoides tòpics també poden provocar una hiperglucèmia.