4 pautes per mantenir una correcta nutrició en pacients amb ELA

nutricio, ELA

La nutrició és un dels aspectes més rellevants quan parlem d’ELA, ja que influeix significativament en el pronòstic i la qualitat de vida d’aquests pacients. En aquesta entrada intentarem explicar perquè la nutrició és un tema tant important en pacients d’ELA i què podem fer per a millorar-la.

Un dels factors clau als que s’enfronten els especialistes que tracten la malaltia és la desnutrició. Aquest fet és important ja que provoca pèrdua de massa muscular, que juntament amb l’atròfia muscular que es produeix per la pròpia malaltia, pot provocar una disminució en la capacitat funcional del pacient i empitjorar la seva qualitat de vida.

Existeixen diverses causes de la desnutrició en l’ELA, entre les que destaquen:

·    la fatiga

·    l’anorèxia

·    la depressió

·    la polimedicació (prendre més d’un medicament)

·    la polipatologia (altres malalties associades a l’ELA)

·    les alteracions respiratòries

·    la disfagia

·    l’hipermetabolisme

Què podem fer per millorar la nutrició en pacients amb ELA? Existeixen diversos tractaments i pautes a seguir:

1. Adaptació de la textura dels aliments: hem de vigilar amb els tipus d’aliments que puguin presentar alguna dificultat per al pacient, ja sigui per la textura enganxosa, per doble textura líquida i sòlida o per aliments massa durs. Així doncs hem de tenir cura amb aliments com ara les sopes, el pa torrat, les croquetes, l’enciam, les taronges, els bistecs o els fruits secs, entre d’altres.

2. Adaptació de la textura dels líquids: es pot modificar la textura dels líquids utilitzant espessants neutres o gelatines, o també amb altres aliments com ara galetes triturades, cereals dextrinats o pa rallat. Normalment és aconsellable aportar-li una mica de sabor que utilitzar espessants neutres ja que el pacient s’ho beurà més a gust.

3. Control de la posició corporal: és important que el pacient mengi i begui ben assegut. Hem d’evitar que el pacient empassi els aliments amb el cap girat, per exemple parlant amb la persona del costat, o parli, rigui o plori mentre està menjant, per la qual cosa hem de procurar que el pacient no es distregui per evitar l’ennuegament.

I si el pacient s’ennuega, què hem de fer?

4. Maniobra deglutòria:  es recomana flexionar lleugerament el cap endavant en el moment d’empassar per a estimular el reflex de deglució, per això cal evitar beure directament de l’ampolla. En el moment que es produeix l’ennuegament és aconsellable seguir aquests passos:

L’afectat:

1)    Buidar la boca de menjar i retirar les pròtesis dentals.

2)    Tancar la boca i parar un instant la respiració.

3)    Inspirar lentament pel nas.

4)    Tossir el més fort possible.

5)    Repetir, si és necessari, els punts 2 i 3.

Els cuidadors o acompanyants:

1)    Ajudar a la persona a tossir recordant-li els cinc passos anteriors.

2)    Si és necessari, facilitar la espiració ajudant-lo a tossir pressionant per sota de les costelles.

3)    Si la respiració es veu interrompuda, utilitzar la maniobra de Heimlich.

A més de tot això, en els pacients amb ELA és freqüent l’aparició d’estrenyiment o altres alteracions deposicionals. És per això que el suport nutricional i mantenir una dieta variada i equilibrada són fonamentals per millorar aquests símptomes.

Si voleu més informació sobre aquest tema, podeu consultar la sessió sobre ELA i nutrició que es va realitzar a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

This entry was posted in Conviure amb l'ELA, Recomanacions i dubtes and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.