Bellvitge Pacients


Logo_BellvitgePacients_color

Bellvitge Pacients és un projecte, iniciat a l’Hospital Universitari de Bellvitge, que neix amb l’objectiu de promoure i compartir recomanacions, consells i hàbits de vida saludables per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients crònics.

Mitjançant la creació despais de diàleg entre pacients, cuidadors i professionals, oferim informació veraç i fiable, tant a la xarxa com en les sessions presencials celebrades a l’hospital, dedicades a diferents malalties. En aquests espais, els pacients tenen l’oportunitat de resoldre els seus dubtes, compartir experiències i mantenir una comunicació directa amb els nostres professionals de referència de cada malaltia.

Més enllà de les sessions presencials, Bellvitge Pacients compta amb diferents blogs dedicats a malalties cròniques, com ara la diabetis, l’ELA, la fibrosi pulmonar, el dolor i les malalties reumàtiques. L’objectiu és crear una comunitat virtual de fàcil accés i propera on els pacients, cuidadors i familiars interactuïn i es nodreixin d’informació de qualitat sobre temes de salut.

Bellvitge Pacients té la finalitat de complementar el model assistencial clàssic, apropant pacients, cuidadors i professionals.


ela color

És l’espai de diàleg dedicat a l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) el qual engloba tant les aules realitzades a l’Hospital Universitari de Bellvitge com tots els continguts publicats al blog.

L’Aula ELA té l’objectiu de proporcionar informació d’actualitat, documents, testimonis, recomanacions, posant a la disposició de pacients, cuidadors i familiars un canal de comunicació directa, fiable i de qualitat amb els professionals sanitaris especialitzats en ELA.

Volem ajudar-te a millorar.