Equip de professionals


Unitat Funcional de Motoneurona

El nostre equip multidisciplinari de la Unitat Funcional de Motoneurona (UFMNA) està composat per un seguit d’experts clínics especialitzats en el tractament dels símptomes i l’evolució de la malaltia.

L’equip, coordinat per la Dra. Mònica Povedano, neurofisiòloga amb una àmplia experiència en el diagnòstic i tractament de l’ELA, està format per especialistes en neurofisiologia, pneumologia, teràpia ocupacional i fisioteràpia, infermeria, rehabilitació, dietètica, logopèdia, psicologia i treball social.

Junts treballem per aconseguir un abordatge multidisciplinar i personalitzat amb l’objectiu d’ajudar a millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.


Fundació Miquel Valls

Els nostres professionals de la Unitat Funcional de Motoneurona treballen estretament amb els professionals de la Fundació Miquel Valls, l’única entitat sense ànim de lucre de Catalunya que es dedica al tractament i suport dels pacients amb ELA i els seus cuidadors.

El treball conjunt entre l’Hospital i la Fundació ens permet oferir una atenció integral i específica als afectats per l’ELA i a les seves famílies. Avançant cap a la millora del tractament i abordatge de la malaltia mitjançant els esforços destinats a la recerca i la investigació.