UFMNA

Equip de professionals de la Unitat Funcional de Motoneurona:

Coordinació
Dra. Mònica Povedano
Neurofisiologia
Dra. Janina Turon
Neurologia
Dr. Andrés Paipa (recerca)
Dr. Raul Domínguez (recerca)
Pneumologia
Dra. Eva Farrero
Dr. Enric Prats
Dra. Núria Gonzalez
Teràpia ocupacional i fisioteràpia
Sr. Lluís Mateu
Sra. Diana Playan (FMV)
Fisiogestión
Infermeria
Sra. Esther Giró
Sra. Begoña Andrés
Sra. Yolanda Martínez (recerca)
Sra. Sandra Pérez (recerca)
Sra. Ainhoa Tejado (recerca)
Endocrinologia i Nutrició
Dra. Núria Virgili
Dietètica
Sra. Verònica Herrera
Sra. Anna Prats
Sra. Immaculada Giménez
Rehabilitació
Dr. Ferran Nacenta
Dra. Marta Gómez
Treball social
Sra. Patricia Stewart (FMV)
Psicologia
Sra. Laura Baget (FMV)
Administració
Sr. José Luis Moreno
*FMV: Fundació Miquel Valls

UFELA-Povedano

Dra. Mònica Povedano Panadés
Especialitat: Neurofisiologia clínica
Formació i trajectòria: 
Coordinadora de la UFELA i del laboratori d’electromiografia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Metgessa especialista en neurofisiologia clínica (EMG i malaltia de la motoneurona) de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Formada en malaltia de la motoneurona al California Pacific Medical Center (Dr Miller) i a la Columbia University (Dr Mitsumoto).


NRL-Grup-ELA_140603_07

Dra. Janina Turon i Sans
Especialitat: Neurofisiologia clínica
Formació i trajectòria:
Metgessa especialista de la UFELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Estudi del deteriorament cognitiu en pacients amb ELA en col·laboració amb la Unitat Funcional de Demències.
Desenvolupa l’activitat professional en electromiografia, l’estudi de la patologia neuromuscular i el trauma de nervi.


equip UFELA

Dr. Enric Prats Soro
Especialitat: Pneumologia
Formació i trajectòria:
Metge especialista del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Experiència professional en el camp de la insuficiència respiratòria i en el tractament amb ventilació mecànica, tant hospitalària com domiciliària.


Equip UFELA

Dra Eva Farrero Muñoz
Especialitat: Pneumologia
Formació i trajectòria:
Metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Activitat professional i de recerca centrada en el tractament amb ventilació mecànica domiciliària, amb especial dedicació a la patologia neuromuscular.


NRL-Grup-ELA_140530_05

Dra. Núria González Calzada
Especialitat: Pneumologia
Formació i trajectòria:
Metgessa especialista de la Unitat Funcional d’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge.


equip UFELA

Dra. Núria Virgili
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició
Formació i trajectòria:
Metgessa especialista del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

 


NRL-Grup-ELA_140530_04

Dr. Ferran Nacenta Arias
Especialitat:  Medicina Física i Rehabilitació
Formació i trajectòria:
Metge especialista del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Format en rehabilitació i medicina física a l’Hospital Universitari de Bellvitge.


NRL-Grup-ELA_140530_03

Sr. Lluís Mateu Gómez
Especialitat: Fisioteràpia
Formació i trajectòria:
Fisioterapeuta de la Unitat Funcional d’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Diplomat en Fisioteràpia i en Infermeria.
Màster en Fisioteràpia del tòrax.


NRL-Grup-ELA_140530_02

Sra. Begoña Andrés Melón
Especialitat: Infermeria
Formació i trajectòria:
Infermera de la Unitat Funcional d’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge.


NRL-Grup-ELA_140530_01

Sra. Verónica Herrera Rodríguez
Especialitat: Dietètica i nutrició
Formació i trajectòria:
Dietista – nutricionista a l’Hospital Universitari de Bellvitge, referent de malalties neurològiques.
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica en el CESNID.
Màster en Nutrició i Metabolisme en la UB.


equip UFELA

Administració
Sr. Jose Luís Moreno Morejón