UFMNA

Equip de professionals de la Unitat Funcional de Motoneurona:

Coordinació
Dra. Mònica Povedano
Neurologia
Dr. Raul Domínguez
Dr. Enric Vergés (recerca)
Dr. Abdel Assialioui (recerca) 
Pneumologia
Dra. Eva Farrero
Dr. Enric Prats
Teràpia ocupacional i fisioteràpia
Sr. Lluís Mateu
Sra. Diana Playan (FMV)
Miquel Pérez
Infermeria
Sra. Esther Giró
Sra. Begoña Andrés
Sra. Sandra Pérez (recerca)

Endocrinologia i Nutrició
Dra. Núria Virgili

Dietètica
Sra. Verònica Herrera
Sra. Anna Prats
Sra. Immaculada Giménez
Sra. Elisabet Romero
Rehabilitació
Dr. Ferran Nacenta
Dra. Marta Gómez
Treball social
Sra. Anaïs Sánchez (FMV)
Psicologia
Sra. Cristina Galian (FMV)
Administració
Sr. José Luis Moreno
Sra. Jessica Jiménez
Epidemiologia
Dra. Maria Barceló
Cures pal·liatives
Dra. Emilia Castro
*FMV: Fundació Miquel Valls

UFELA-Povedano

Dra. Mònica Povedano Panadés
Especialitat: Neurofisiologia clínica
Formació i trajectòria: 
Coordinadora de la UFELA i del laboratori d’electromiografia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Metgessa especialista en neurofisiologia clínica (EMG i malaltia de la motoneurona) de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Formada en malaltia de la motoneurona al California Pacific Medical Center (Dr Miller) i a la Columbia University (Dr Mitsumoto).


 

equip UFELA

Dr. Enric Prats Soro
Especialitat: Pneumologia
Formació i trajectòria:
Metge especialista del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Experiència professional en el camp de la insuficiència respiratòria i en el tractament amb ventilació mecànica, tant hospitalària com domiciliària.


Equip UFELA

Dra Eva Farrero Muñoz
Especialitat: Pneumologia
Formació i trajectòria:
Metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Activitat professional i de recerca centrada en el tractament amb ventilació mecànica domiciliària, amb especial dedicació a la patologia neuromuscular.


equip UFELA

Dra. Núria Virgili
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició
Formació i trajectòria:
Metgessa especialista del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

 


NRL-Grup-ELA_140530_04

Dr. Ferran Nacenta Arias
Especialitat:  Medicina Física i Rehabilitació
Formació i trajectòria:
Metge especialista del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Format en rehabilitació i medicina física a l’Hospital Universitari de Bellvitge.


NRL-Grup-ELA_140530_03

Sr. Lluís Mateu Gómez
Especialitat: Fisioteràpia
Formació i trajectòria:
Fisioterapeuta de la Unitat Funcional d’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Diplomat en Fisioteràpia i en Infermeria.
Màster en Fisioteràpia del tòrax.


NRL-Grup-ELA_140530_02

Sra. Begoña Andrés Melón
Especialitat: Infermeria
Formació i trajectòria:
Infermera de la Unitat Funcional d’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge.


NRL-Grup-ELA_140530_01

Sra. Verónica Herrera Rodríguez
Especialitat: Dietètica i nutrició
Formació i trajectòria:
Dietista – nutricionista a l’Hospital Universitari de Bellvitge, referent de malalties neurològiques.
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica en el CESNID.
Màster en Nutrició i Metabolisme en la UB.


equip UFELA

Administració
Sr. Jose Luís Moreno Morejón