Compartint la recerca amb els “mecenes”

La Unitat de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge va organitzar el 29 de gener una trobada amb les entitats que donen suport i ajut econòmic a diferents projectes de recerca que impulsa. Així, la reunió va servir perquè els “mecenes” poguessin conèixer l’estat i evolució dels projectes en boca dels mateixos investigadors. Hi van assistir representants de la Fundació Miquel Valls, la Fundación Luzón i de Reto Todos Unidos, que juntament amb DGeneración, Temporing, Fundación Iberostar i Fundela, aporten fons per a la realització dels diferents projectes de recerca sobre l’ELA de la Unitat de Motoneurona de Bellvitge.

La Dra. Maria Antònia Barceló, del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS), de la Universitat de Girona (UdG) va explicar la seva col·laboració amb la Unitat de Motoneurona per al disseny i la gestió de la base de dades de pacients, que avui ja té una magnitud considerable, amb informació molt detallada sobre més de 500 pacients des de l’any 2011.

La informació recollida en aquesta base de dades ha estat clau per al desenvolupament d’altres projectes de recerca epidemiològica, com ara la influència dels factors mediambientals en el desenvolupament de l’ELA a Catalunya, que va presentar el Dr. Marc Saez, de la UdG. El treball va permetre identificar certes agrupacions geogràfiques de pacients a Catalunya, a les comarques del Maresme, Vallès Oriental/Occidental i Baix Llobregat, que comparteixen la presència d’una agricultura intensiva i xarxes de circulació viària molt intensa. Tot i això, fins ara, no es poden establir relacions de causalitat entre aquests factors ambientals i el desenvolupament de la malaltia.

La Dra. Elisabet Romero va presentar, per la seva banda, la línia de recerca nutricional en l’ELA, fruit de la qual s’ha elaborat la guia nutricional Con Gusto i un estudi de la disfàgia en pacients d’ELA, que contribuirà a identificar, preveure i abordar tots els problemes de pèrdua de pes que poden provocar aquest conjunt de símptomes que provoquen dificultats en la ingesta d’aliments.

Per últim, Pol Andreu Benito, investigador del grup de neuropatologia de l’Idibell que dirigeix el Dr. Isidre Ferrer, va presentar els treballs de recerca bàsica que estan duent a terme, com ara el d’identificació de biomarcadors i mecanismes moleculars subjacents en l’ELA i al demència fronto-temporal.

La Dra. Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge va agrair la col·laboració, la  proximitat i la confiança de totes les associacions i organitzacions que contribueixen a la recerca, “en tots els àmbits: epidemiològica, clínica i bàsica”, essencial per continuar avançant en la lluita contra l’ELA i d’altres malalties relacionades amb la motoneurona.

Posted in General, recerca | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Compartint la recerca amb els “mecenes”

EscuELA, la primera plataforma de formació online i gratuïta per a cuidadors de pacients amb ELA

La Fundació Luzón. Units contra l’ELA ha posat en marxa EscuELA, un pioner i innovador projecte que pretén millorar l’atenció domiciliària dels pacients d’ELA, evitant ingressos hospitalaris, i, alhora, capacitar el cuidador i proporcionar-li seguretat augmentant així la qualitat de vida de tots dos.

Tots els continguts d’EscuELA, audiovisuals i interactius, han estat realitzats per professionals experts en ELA d’àmbits com la psicologia, el treball social, la teràpia ocupacional o la medicina de la Unitat Funcional de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge, la Fundació Miquel Valls, l’Hospital Clínic Universitari de València, BJ Adaptacions i Irisbond.

Els mòduls formatius d’escola es divideixen en set grans àmbits:

• Com cuidar una persona amb ELA: aspectes generals d’higiene, adaptació a casa o productes de suport

• Cures emocionals: com identificar i manejar les emocions del pacient i del cuidador en les diferents etapes de la malaltia

• Cuidar al cuidador: autocura i qualitat de vida

• Alimentació i Nutrició: pautes i adaptació d’aliments

• Cures respiratòries: ventilació mecànica i funcionament de màquines

• Mobilitat per a una llar accessible

• Comunicació: tecnologies augmentatives i metodologies alternatives per comunicar

A més, Escola, creada gràcies al finançament de Sempre Endavant, Fundació Altamar i Pàtria Hispana, compta també amb una llibreria digital i diverses guies de recursos.

Pots accedir a EscuELA amb aquest enllaç

Posted in Actualitat | Tagged , , | Leave a comment

ELA i futbol, una relació estreta?

La desmesurada presencia de l’ELA al futbol italià fa anys que és objecte d’estudi i fins i tot d’articles i reportatges periodístics de tot tipus. L’any 2005, per exemple, el diari El País publicava un article titulat “El misterio de la esclerosis y el fútbol”, en que es  feia ressò d’un treball dirigit pel professor Adriano Chió que concloïa que la prevalença de l’ELA entre els futbolistes professionals italians era sis vegades superior a la població en general, sense poder establir, però, les causes. L’alarma al voltant de l’associació ELA-futbol va arribar fins i tot a la Fiscalia de Torí, que l’any 2008 va investigar la mort de 40 jugadors per la malaltia. El cas del davanter de la Fiorentina Stefano Borgonovo, que va fer pública la seva malaltia l’any 2008 i va morir el 2013, va tenir una gran repercussió a l’opinió pública.

Roberto Baggio acompanya Stefano Borgonovo en l’homenatge que va rebre l’any 2008. Foto: AFP

Com ja saps, el vessant epidemiològic de l’ELA ens interessa especialment. Per això us adjuntem un treball molt recent de grups italians, que aprofundeix en aquesta línia i  analitza la major proporció de pacients d’ELA en jugadors al llarg dels anys i que entre les seves conclusions destaca que els futbolistes que pateixen la malaltia són més joves i tenen una posició determinada (migcampistes i davanters) en el terreny de joc. L’estudi se centra en l’anàlisi de 29 casos d’ELA en jugadors professionals entre 1905 i 1973, dels quals s’han pogut obtenir totes les dades.

No es coneix si són portadors o no d’alteracions genètiques. Tot i que és un estudi amb moltes limitacions, segueix cridant l’atenció que l’esport d’intensitat en pacients joves sigui una dada rellevant i compartida. D’aquí l’interès en conèixer l’activitat física o professional de tots els nostres pacients. L’estudi italià subratlla la necessitat de continuar fent recerca al voltant de la relació entre la malaltia i la pràctica del futbol professional.

Vegeu l’estudi (en anglès)

Posted in Actualitat, recerca | Tagged , , , | Leave a comment

Novetats en epidemiologia

Com ja hem comentat en d’altres entrades al blog, un dels interessos del nostre grup a l’Hospital de Bellvitge són els estudis epidemiològics. Dins del programa del Simposi Mundial de malaties de motoneurona que es va celebrar a Glasgow entre el 7 i el 9 de desembre passats, es van presentar algunes interessants ponències centrades en epidemiologia, algunes de les quals us resumim breument a continuació.

1.     S. Peters va presentar el resultats del qüestionari Euro-MOTOR, sobre factors de risc mèdic preexistents per a l’ELA. Una de les principals conclusions és que els traumatismes, per exemple, provoquen estrès oxidatiu i tenen impacte sobre el metabolisme i la inflamació.

Es van analitzar 1557 casos amb 3000 controls de dades de la història clínica i els tractaments rebuts 3 anys abans del diagnòstic d’ELA. En la seva presentació va subratllar l’augment de risc de malaltia si hi ha traumatisme cranioencefàlic en subjectes de més de 55 anys. No hi ha major risc per factors de risc vascular com la hipertensió o l’elevació de les xifres de colesterol, va explicar, però si hi ha menys risc si fan servir menys medicació, un ús excessiu de fàrmacs augmenta els riscos (no va precisar quins).

En qualsevol cas, creiem que són dades poc consistents i que requereixen major anàlisi, es controlen només tres anys abans.

Vegeu estudi relacionat

2.     H. Westeneg va analitzar l’expansió anòmala en c9 i l’estil de vida.

L’associació no és causa

Valoren: antecedent d’hàbit tabàquic, índex de massa corporal, consum d’alcohol i les calories que s’ingereixen. Utilitza un model bayesià i mostra que un augment de consum alcohol fa créixer el risc de patir la malaltia en portadors d’expansió de c9. A la resta de casos no hi ha diferències entre portadors i no portadors (és important saber-ho, donat que no es coneix la penetrància de l’expansió d’un hexonucleotido en cromosama 9 i risc de malaltia).

Vegeu articles de l’autor:

Prognosis for patients with amyotrophic lateral sclerosis: development and validation of a personalised prediction model.

Deep learning predictions of survival based on MRI in amyotrophic lateral sclerosis.

Widespread structural brain involvement in ALS is not limited to the C9orf72 repeat expansion.

C9orf72 expansion differentially affects males with spinal onset amyotrophic lateral sclerosis.

3.     J. Parkin Kullmann va presentar els resultats de l’estudi dels efectes de l’estrès emocional en el risc de patir la malaltia, una pregunta que sovint li plantegen els pacients.

Vegeu estudi al Japó

D’altra banda , l’enquesta ALS és un questionari de recerca desenvolupat pel Dr. Roger Pamphett de la Universitat de Sydney amb l’objectiu de buscar causes de l’ELA www. A l’enquesta s’avaluen:

a) Esdeveniments de la vida

b) estrès laboral

c) resiliència

d) ansietat

Vegeu l’enquesta

En tots els casos es mostra en pacients amb malaltia de motoneurona una major resiliència. Es tracta d’una característica de la personalitat, ja que l’estrès no és un factor de risc.

Posted in General, recerca | Tagged , , , | Leave a comment

Un projecte de recerca per conèixer millor la disfàgia en l’ELA

La disfàgia és un conjunt de símptomes que descriuen les molèsties o dificultats per empassar que té una persona. Aquestes dificultats per empassar poden estar originades per diferents motius: mal funcionament de la llengua, debilitat de la musculatura oral i faríngia i/o obstruccions esofàgiques.

Hi ha moltes malalties que condueixen a aquests problemes de deglució i un gran gruix són les malalties neurodegeneratives. Un exemple d’aquestes és la malaltia de motoneurona.

Se sap que el 80% dels pacients d’ELA tindran disfàgia en algun moment. Com que aquests problemes per empassar estan directament relacionats amb dos factors que empitjoren l’evolució de la malaltia -la pèrdua de pes i l’augment del risc de les infeccions respiratòries- s’ha decidit dur a terme un projecte de recerca en l’àmbit de la nutrició per tal de descriure com és la disfàgia en la malaltia de motoneurona, quines fases estan afectades i com condiciona això les recomanacions que es poden donar a nivell nutricional.

És un projecte innovador, ja que la disfàgia no està ben descrita en la malaltia de motoneurona, i per l’expertesa clínica de l’equip s’ha descobert que no és tracta d’una disfàgia típica com pot ser la d’altres malalties neurodegeneratives. i els resultats de l’estudi estan pendents de publicació científica.

El projecte s’ha dut a terme durant 9 mesos i s’han valorat un total de 46 pacients que es visiten trimestralment a la Unitat de Malalties de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge. S’ha fet un tall transversal, és a dir, persones amb diferents formes d’inici, diferent temps d’evolució de la malaltia i amb símptomes de disfàgia o sense que han volgut participar a l’estudi de forma voluntària. Se’ls ha fet signar un consentiment informat i venir a una única visita extra: han respost uns qüestionaris i han estat valorats des del punt de vista nutricional i neurològic. Després d’això s’ha procedit a la realització d’una videofluorscòpia, la tècnica de referència per a la valoració de la deglució i les alteracions que poden aparèixer. És una tècnica radiològica (no és invasiva), i és de gran utilitat per observar la deglució: consisteix en fer un vídeo de “radiografies” (escòpia) de com és la deglució d’una persona a la que li hem donat un volum de líquid amb contrast radiològic, es registren les imatges del recorregut que segueix el líquid des de la boca fins a l’esòfag. D’aquesta manera es pot estudiar com es el recorregut i si apareixen alteracions que moltes vegades passen desapercebudes pel pacient i que condicionen el seu estat de salut.

Imatge: Ianessa Humbert

La videofluoroscòpia fins ara no es feia a l’hospital de Bellvitge, però és la que es fa servir en els hospitals més importants que tracten amb disfàgia i que volen tractar-la correctament. A l’hospital hi havia l’aparell necessari i el personal d’infermeria especialista en diagnòstic per la imatge s’ha format per a poder realitzar la tècnica de la videofluorsocòpia.

En aquest enllaç trobareu un test que us permetrà avaluar com és la teva deglució. Si el feu, recordeu portar-lo a la propera visita amb l’especialista.

 

Elisabet Romero Gangonells, farmacóloga nutricionista de la UFMM

Posted in Actualitat, recerca | Tagged , | Leave a comment

Un projecte de recerca internacional estudiarà com reduir la inflamació del sistema nerviós que accelera l’evolució de l’ELA

El projecte de recerca “Activació dels programes de resolució de la inflamació com a nou enfocament terapèutic per al tractament de l’esclerosi lateral amiotròfica” ha estat seleccionat per la Fundació La Caixa dins la seva convocatòria de subvencions a la recerca biomèdica. El projecte està liderat per l’investigador Rubén López, de l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i està integrat per un consorci que completen el Laboratori de Bioquímica Oxidativa de Lípids del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultat de Medicina de la Universidad de la República d’Uruguai i la Unitat de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

La recerca es desenvoluparà al llarg de tres anys per investigar la contribució d’una nova família de lípids bioactius per reduir la inflamació del sistema nerviós. Estudis recents indiquen que la inflamació contribueix a l’evolució de l’ELA. D’altra banda, els fàrmacs antiinflamatoris existents no són eficaços en l’ELA i d’altres malalties que registren una inflamació persistent. El projecte rebrà fins a un màxim de 500.000 euros, que aportaran la Fundació “la Caixa” i la Fundación Luzón.

L’objectiu del treball és provar en un model animal l’efectivitat d’un enfocament innovador, basat en els mecanismes natural que desactiven la inflamació del teixits.
Tal i com destaca la Dra. Mònica Povedano, cap de la Unitat de Malalties de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge, el projecte és un exemple modèlic de “la traslacionalitat de la clínica i la recerca bàsica, així como de l’absència de fronteres en el coneixement”.

La Unitat inicia amb moltes expectatives la seva participació en un projecte de recerca que pot suposar un gran pas endavant en la consecució d’un procediment per alentir l’evolució de la malaltia. En aquest sentit, la combinació de bioquímica, immunologia, experimentació en viu i mostres clíniques, fruit de les característiques dels tres socis del projecte, proporciona una base molt potent per progressar significativament en aquest objectiu.

Posted in Actualitat, recerca | Tagged , , , , | Leave a comment

Les raons de l’optimisme

La comunitat científica d’investigadors sobre l’ELA és avui més optimista enfront la possibilitat d’assolir tractaments efectius per a la malaltia. Aquesta és la tesi principal de l’article New ALS Therapies Move Closer to the Clinic que acaba de publicar The Scientist i que pots llegir en aquest enllaç.

Gràcies als avenços en la recerca genètica, la millora de les eines tecnològiques i nous enfocaments terapèutics, les perspectives per assolir tractaments eficaços són avui importants. Segons l’article, la recerca ha de permetre superar els tres grans obstacles, fins ara insalvables, per als investigadors de l’ELA: el desconeixement de les causes de l’aparició de la malaltia; el seu caràcter heterogeni i la manca de biomarcadors quantitatius per poder seguir la seva evolució.

La Unitat Funcional de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge continuarà plenament implicada en les línies de recerca i els assaigs clínics més rellevants, ja siguin de caràcter estatal com internacional. Un dels darrers exemples és el projecte de recerca sobre l’activació de mecanismes de resolució de la inflamació com a nou enfocament terapèutic per al tractament de l’ELA, que ha estat escollit per la Fundació La Caixa dins la convocatòria d’ajudes per a la recerca en salut. Et parlarem més en detall d’aquest projecte en properes entrades del blog. Estigues atent!

Posted in Actualitat, General, recerca | Tagged , | Leave a comment

Recomanacions d’estiu: llibres, música i cinema

Diuen que l’escriptor Henry James potser va escriure un dia la següent frase: Vespre d’estiu, per a mi aquestes han estat sempre les dues paraules (en realitat són tres) més belles en la meva llengua. No costa gens compartir aquesta màxima i amb l’ajuda d’algunes de les infermeres de la Unitat Funcional de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge volem desitjar-te el millor estiu proposant-te alguns llibres, algunes cançons i algunes pel·lícules que et poden ajudar a fer realitat l’aforisme de James.

Sandra Pérez

Ara que arriba l’estiu i volem desconnectar de la rutina, reposar energies … crec que també és un bon moment per trencar amb els patrons mentals habituals negatius i tornar de les vacances, no només més relaxats, sinó renovats. Així que us recomano un llibre que segurament molts ja coneixereu, “El poder de l’ara”, d’Eckhart Tolle. És una invitació a la reflexió i a veure la vida amb ulls nous. Perquè viure en el passat només porta estats d’ànim depressius i viure en el futur ens provoca ansietat. El present és l’únic instant que existeix.

També us recomano la cançó de Mercedes Sosa “Cambia todo cambia.” Viure és equivocar-se, aprendre, evolucionar, créixer, sense por i sense aferrar-se a res.

 

Ainhoa Tejado i Begoña Andrés

 

Hola, soc l’Ainhoa i si us sembla, us proposo un parell de cançons per a aquest estiu:

“Sonríe”, de Rosana i “Hoy puede ser un gran día”, de Joan Manuel Serrat.

Són dues cançons de letra alegre que conviden a continuar lluitant sense pensar en el demà i vivint el present como si fos el darrer dia.

 

Hola, soc la Begoña i aquí us deixo tres propostes d’estiu:

un llibre: “El canto del pájaro”, d’Anthony de Mello (Editorial Sal Terrae)

Editat el 1982, aquest petit llibre està carregat d’històries, contes i relats diferents, a través dels quals el lector podrà llançar-se a la reflexió, veure el paradoxal de les coses i treure les seves pròpies conclusions. Dins el mateix, podem veure que hi ha diferents formes de llegir-lo, cadascú que triï la seva, encara que mai està de més seguir les recomanacions proposades. L’autor és un sacerdot jesuïta que, gràcies a la seva marxa pel món, es va donar l’oportunitat d’entendre-ho des d’altres perspectives i altres cultures. Gràcies a això, el lector es trobarà davant una infinitat de situacions amb les que mínim, es veurà obligat a pensar. És un llibre per llegir sense presses i aprendre amb la seva saviesa.

una pel·lícula: The Straight Story”, Una historia verdadera, de David Lynch

Aquest film autèntic i commovedor, estrenat el 1999, narra la història d’Alvin, un ancià d’Iowa que, després de més d’una dècada sense saber del seu germà, rep la notícia que aquest ha patit un infart. Així, aquest personatge, acompanyat del seu tractor i de tots les xacres pròpies del pas dels anys, decideix viatjar fins a Wisconsin per retrobar-se amb ell. Aquesta pel·lícula ens posa enfront la capacitat que l’ésser humà té de superar obstacles. Mostra el poder, de vegades sanador, de les trobades amb la família, de l’oportunitat de donar i rebre perdó, però sobretot ens ensenya com els motius, per senzills que semblin, es poden convertir en escenes i moments irrepetibles. Una banda sonora majestuosa.

i una cançó: “Más alto que nosotros, sólo el cielo”, de Bunbury.

Aquesta cançó la podem trobar a Palosanto (2013), el penúltim disc de Bunbury. La seva lletra podria estar subjecta a múltiples interpretacions però és innegable reconèixer que entre aquesta voràgine de quefers diaris, molts d’ells autoimposats, de cop i volta ens podem trobar davant d’un STOP que ens dona l’opció de mirar també cap amunt i, comparant amb el que tenim al nostre punt de mira, adonar-nos que mai és tard per al canvi, per a l’acceptació, per aferrar-se a la vida i estar disposats a estendre una mà, recuperar els nostres somnis, unir-nos i mirar cap endavant des d’un altre prisma.

Un bon estiu per a tothom!

 

 

 

 

 

 

Posted in General | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Assaig REFALS, criteris d’inclusió i exclusió

La Unitat Multidisciplinar de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge participa en l’assaig clínic REFALS, que te com a a objectiu valorar els efectes del Levosimendan en l’ELA.

Aquest medicament s’utilitza en pacients amb insuficiència cardíaca, en els quals millora la contractilitat del múscul cardíac. Un estudi inicial en pacients amb ELA va observar una millora en la capacitat respiratòria, per la qual cosa s’ha posat en marxa aquest nou estudi en el qual s’inclouran 450 pacients a tot el món.

T’indiquem els criteris d’inclusió i exclusió per participar en l’estudi.

Inclusió

 • > 18 anys
 • Consentiment informat signat
 • Diagnòstic d’ELA
 • Capacitat d’empassar les càpsules de la medicació.
 • Valors de capacitat respiratòria entre el 60 i el 90% del valor teòric.
 • Mesos des de l’inici de símptomes de la malaltia: entre 12 i 48 mesos.
 • Dosi de riluzole estable en l’últim mes

Exclusió

 • Pacients amb diagnòstic d’altres malalties neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson, demència ..).
 • Ús de qualsevol tipus de suport ventilatori (ventilació no invasiva, BiPAP o fins i tot CPAP) en els darrers 3 mesos. Ús de marcapassos diafragmàtic en els últims 3 mesos.
 • Qualsevol tractament amb cèl·lules mare o teràpia genètica com a tractament de l’ELA
 • Administració de Levosimendan en els últims 3 mesos previs a l’screening o al·lèrgia al Levosimendan.
 • Qualsevol tractament amb Tirasemtiv o CK-2127107 (Reldesemtiv) en els darrers 3 mesos. Qualsevol ús d’Edaravone en els últims 30 dies.
 • Ús de toxina botulínica en els últims 3 mesos.
 • Malaltia respiratòria o malaltia cardíaca (valvulopatia, miocardiopatia, arítmies severes etc), Freqüència cardíaca> 100 batecs per min, Hipotensió (TA s <90 mmHg), anèmia (Hb <10 g / L), alteracions en el potassi, creatinina o funció hepàtica, infecció per HIV o qualsevol altra malaltia greu que pugui interferir en la participació en l’estudi.

Si ests interessat/ada en participar o rebre més informació contacta amb nosaltres al t. 638.680.789

 

Posted in Actualitat, recerca | Tagged | Leave a comment

ENCALS 2018: amb les teràpies gèniques en el punt de mira

La Unitat Funcional de Malalties de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge ha participat en la reunió 2018 de l’ENCALS, celebrada el passat mes de juny a Oxford, amb la presentació de treballs epidemiològics de la unitat, així com d’altres col·laboratius amb l’IRB de Lleida (Dr. Manuel Portero) i amb l’Institut de Neuropatologia de la UB (Dr. Isidre Ferrer).

De la reunió, que va aplegar investigadors bàsics d’arreu d’Europa que treballen en malaltia de neurona motora, destaquem dos grans temes:

1. El papel de FUS en el continuum ELA-demència front-temporal

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), caracteritzada per pèrdua de neurones motores, i la demència frontotemporal (DFT), que es distingeix per canvis de caràcter, comportaments anormals, alteracions del llenguatge i demència progressiva, han estat reconegudes recentment com els dos extrems de l’espectre d’una malaltia. Aquesta noció està recolzada pels determinants genètics subjacents en les formes familiars i les línies d’evidència que mostren una continuïtat patològica entre ELA i DFT.

Les proteïnes d’unió a RNA (RBP), com ara la proteïna d’unió a ADN de resposta Transactiva (TAR) 43 (TDP-43), i fusionades en sarcoma (FUS) uneixen genèticament i patològicament les dues malalties neurodegeneratives.

La FUS es va identificar originalment com una proteïna de fusió que va resultar d’una translocació cromosòmica en liposarcomes myxiod humans, en la qual la porció N-terminal de FUS es translocava i fusionava al factor de transcripció CHOP.

FUS funciona com un regulador de múltiples aspectes del metabolisme de l’ARN, inclosa la transcripció, l’splicing alternatiu i el transport d’ARNm, així com la regulació del dany de l’ADN. Similar a la patologia TDP-43, la patologia DFT/ELA relacionada amb FUS es caracteritza per la localització errònia de FUS al citoplasma i una reducció concomitant en l’expressió nuclear a les neurones afectades. De fet, la pèrdua de FUS condueix a la mort cel·lular neuronal en Drosophila i el peix zebra.

L’acumulació d’evidències in vitro i in vivo indica que la disfunció de FUS podria estar involucrada en el mecanisme patogènic d’ELA/DFT i d’altres malalties neurodegeneratives, incloses les tauopatíes. FUS afecta directament el metabolisme de l’ARN a través de tall i entroncament alternatiu, la transcripció i l’estabilització d’ARNm. Tots aquests mecanismes poden influir posteriorment en les funcions neuronals/sinàptiques i conduir a comportaments alterats durant l’etapa primerenca de la malaltia i la neurodegeneració en l’etapa tardana.

2. La teràpia gènica en perspectiva per al tractament

Un desafiament clau en la genètica mèdica humana és el desenvolupament de la capacitat de suprimir l’expressió de gens mutants que causen malalties. Això és particularment cert per a les malalties neurodegeneratives, moltes d’elles genèticament determinades i amb herència autosòmica dominant.

Un exemple és l’ELA, en què creix el nombre de gens associat, amb herència autosòmica dominant i penetració variable

Hi ha quatre enfocaments per suprimir els efectes tòxics de gens:

1) l’ús de microRNA o oligonucleòtids antisentit (ASOS). Seqüències d’ADN o ARN dissenyades per aparellar amb la seqüència objectiu i activar RNA. Degradació per l’ablació de l’ARN transcrit del gen.

2) la reducció de la càrrega de la proteïna mutant (per exemple, reducció condicionada per immunitat).

3) interferència amb el procés de transcripció amb l’ús de molècules petites.

4) mutació de nou del gen en les cèl·lules no germinals amb l’ús de tècnica CRISP.

Aquest avenç reforça el correcte genotipat dels pacients, així com el fenotipat, cosa que des de la nostra unitat ja portem anys fent i col·laborant en el Project MINE (finançat per FUNDELA), que ha donat lloc a una sèrie de treballs científics.

SOD1 va ser el primer gen en ser identificat com a causant d’ELA hereditària en 1993 i des de llavors, mutacions en més de 50 altres gens s’han implicat en la patogènesi de l’ELA. Tot i això, molts d’aquests gens encara no s’han validat per complet. Els gens que sabem tenen relació amb la malaltia són: els que codifiquen TDP 43; els relacionats amb FUS, ubiqüitina, senataxina i amb l’expansió anòmala en cromosoma 9.

Tot i que les mutacions dins d’aquests gens causen una malaltia clínicament i patològicament consistent en ELA, les proteïnes codificades per aquests gens validats tenen diverses funcions: el control de la transcripció i regulació de la unió de l’RNA, la proteostasi i el control de qualitat de proteïnes, i el suport i desenvolupament del citoesquelet de l’axó.

Durant l’ENCALS es va tractar al seu torn el possible mecanisme de propagació de la malaltia. El seu inici, perquè es produeix en un moment determinat i en un grup de motoneurones específic es desconeix. La propagació de la mateixa a altres territoris, que en d’altres malalties neurodegeneratives que impliquen acumulació de proteïna anòmala (Parkinson amb sinucleina, o Alzheimer amb tau) es diu que segueix una disseminació com una malaltia priònica (infecciosa).

Vegeu l’estudi Prion-like mechanisms in amyotrophic lateral sclerosis

Posted in Actualitat, recerca | Tagged , , , | Leave a comment