Avís legal


Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el titular d’aquest blog és l’Institut Català de la Salut –en endavant ICS–, amb domicili social a la Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, amb el CIF núm. Q-5855029-D.

L’ICS permet la reutilització dels continguts i de les dades d’aquest blog per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Modalitats de reutilització de la informació del blog

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’ICS, com a empresa pública de la Generalitat de Catalunya, permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar sempre la font de la informació.
c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.
Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets: Institut Català de la Salut.

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No es permet en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Institut Català de la Salut ni dels seus centres i serveis en publicacions, webs, blogs ni avatars que no siguin participats o autoritzats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’ICS i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L’ICS perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol altra utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que puguin correspondre.

Exclusió de responsabilitat

L’ICS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa es poguessin derivar; a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o de la transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’ICS i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Condicions de participació al Blog

Per facilitar un entorn constructiu i participatiu us demanem que els comentaris i les informacions aportades segueixin aquests principis:

– Que siguin pertinents.
– Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones.
– Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

Ens reservem el dret a eliminar qualsevol contingut que no compleixi aquestes pautes. Si hi ha opinions repetides a diferents entrades, es deixarà l’última i la resta s’eliminaran.