Tractaments alternatius en l’ELA

L’ús de la medicina alternativa està augmentant en els països industrialitzats, especialment en pacients amb una patologia crònica incurable. Davant d’aquest fet, hem dedicat una aula amb la finalitat d’abordar l’ús i el coneixement d’aquestes teràpies alternatives.

La Dra. Mónica Povedano, neuròloga de l’Hospital Universitari de Bellvitge, realitza la presentació de l’aula sobre tractaments alternatius per l’ELA. Seguidament, la infermera Sandra Pérez, especialista en teràpies alternatives, inicia la sessió. Per començar, la Sandra explica de què es tracten aquest tipus de teràpies, fent un repàs de les diferents possibilitats existents.

                  

La sessió avança amb l’explicació de les diferències entre l’al·lopatia i la naturopatia. L’al·lopatia és curar amb allò diferent a la capacitat pròpia i la naturopatia és la intervenció de les nostres capacitats. Així mateix, també s’exposen altres branques terapèutiques destacables, com ara la dietoteràpia o la fitoteràpia.

                  

Sempre es recomana que si es tracta de medicació alternativa s’informi als professionals sanitaris que coneixen el cas del pacient a fons. Finalment, s’expliquen les característiques i beneficis de les teràpies energètiques, com ara la gemmoteràpia, imanteràpia, reiki, biodescodificació i els bols tibetans.

                  

Un cop acaba l’explicació dels professionals, és el torn dels pacients d’interactuar amb els professionals i l’oportunitat d’expressar els seus dubtes i comentaris. La primera intervenció exposa altres teràpies que practica i els beneficis que li aporten. Els professionals reiteren que existeixen moltes teràpies diferents i que és important que cadascuna d’elles s’adapti a cada cas. També es repassen els beneficis que poden aportar les teràpies macrobiòtiques.

                  

La Dra. Povedano recorda que les dietes que segueixen els pacients amb ELA han d’estar sempre supervisades per professionals especialitzats, per evitar efectes adversos. Els pacients continuen amb les mostres d’agraïment cap a l’equip de professionals, contents i contentes de les aules de pacients.

                  

Els pacients continuen exposant els seus dubtes i resolent les seves pors i dubtes juntament amb els professionals. Una de les persones assistents demana informació més detallada sobre en què consisteix el reiki. Es finalitza la sessió i els assistents marxen amb tots els dubtes i qüestions resolts.

                  

 Per finalitzar, preguntem als assistents una sèrie de preguntes per saber la seva valoració de l’aula.

                  

Leave a Reply

Your email address will not be published.