La xarxa territorial d’atenció a la Malaltia de Motoneurona de l’Àrea Metropolitana Sud es consolida amb una jornada conjunta entre l’HUB i l’Atenció Primària

Una cinquantena de diferents grups de professionals de l’Atenció Primària Metropolitana Sud han participat en el primer curs de formació en Malaltia de Motoneurona (MMN), que s’ha celebrat a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 7 de febrer. L’objectiu del curs, que es repetirà el 28 de febrer, és garantir la continuïtat assistencial dels pacients amb l’atenció coordinada i integral entre l’hospital i la Primària.

L’hospital proporciona tractaments avançats i recursos especialitzats per als pacients amb malalties de motoneurona, com ara l’ELA i l’Atròfia Muscular Espinal (AME) amb un enfocament multidisciplinari. Els equips d’Atenció Primària, conjuntament amb els equips de suport, ofereixen una atenció continuada fent prevenció de complicacions i ajustant els nivells d’intervenció amb la presa conjunta de decisions amb el pacient i la família durant tot el període de malaltia. Si la coordinació i la col·laboració entre els dos nivells assistencials funciona es garanteix una atenció òptima del pacient, tot ampliant l’esperança de vida. 

La Dra. Montserrat Figuerola, gerent de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, i Coral Fernández, directora en funcions de l’Atenció Primària Metropolitana Sud, han estat les encarregades de donar la benvinguda als participants al Curs. Totes dues han destacat la capacitat per donar la millor atenció a pacients d’alta complexitat, com ara els de Malaltia de Motoneurona, que ofereix un model de xarxa territorial, multidisciplinari, i que incorpora l’esfera social (gràcies a la Fundació Miquel Valls i les treballadores socials de les ABS i els equips de suport de forma conjunta i coordinada) i l’experiència del pacient.

La Dra. Mònica Povedano, responsable de la Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona (UFMMN) de l’Hospital de Bellvitge, ha resumit les principals característiques de la patologia i l’evolució del seu tractament, posant especial èmfasi en les seves múltiples formes i en els primers símptomes que poden fer sospitar el metge de família de la presència d’una possible MMN: una debilitat muscular progressiva, que es manifesta sense dolor ni trastorns sensitius i que progressa, escurçant així el temps fins al diagnòstic i avançant les intervencions de manteniment i prevenció.

El curs ha abordat de la mà de professionals de la unitat de l’HUB, de l’Atenció Primària Metropolitana Sud i de la Fundació Miquel Valls els procediments i tractaments més rellevants de la Malaltia de Motoneurona: la ventilació no invasiva domiciliària; la rehabilitació; el suport nutricional i la disfàgia; el maneig de la gastrostomia; el final de vida i l’atenció del pacient des de la perspectiva social i psicoemocional.   

This entry was posted in General and tagged . Bookmark the permalink.