Novetats en epidemiologia

Com ja hem comentat en d’altres entrades al blog, un dels interessos del nostre grup a l’Hospital de Bellvitge són els estudis epidemiològics. Dins del programa del Simposi Mundial de malaties de motoneurona que es va celebrar a Glasgow entre el 7 i el 9 de desembre passats, es van presentar algunes interessants ponències centrades en epidemiologia, algunes de les quals us resumim breument a continuació.

1.     S. Peters va presentar el resultats del qüestionari Euro-MOTOR, sobre factors de risc mèdic preexistents per a l’ELA. Una de les principals conclusions és que els traumatismes, per exemple, provoquen estrès oxidatiu i tenen impacte sobre el metabolisme i la inflamació.

Es van analitzar 1557 casos amb 3000 controls de dades de la història clínica i els tractaments rebuts 3 anys abans del diagnòstic d’ELA. En la seva presentació va subratllar l’augment de risc de malaltia si hi ha traumatisme cranioencefàlic en subjectes de més de 55 anys. No hi ha major risc per factors de risc vascular com la hipertensió o l’elevació de les xifres de colesterol, va explicar, però si hi ha menys risc si fan servir menys medicació, un ús excessiu de fàrmacs augmenta els riscos (no va precisar quins).

En qualsevol cas, creiem que són dades poc consistents i que requereixen major anàlisi, es controlen només tres anys abans.

Vegeu estudi relacionat

2.     H. Westeneg va analitzar l’expansió anòmala en c9 i l’estil de vida.

L’associació no és causa

Valoren: antecedent d’hàbit tabàquic, índex de massa corporal, consum d’alcohol i les calories que s’ingereixen. Utilitza un model bayesià i mostra que un augment de consum alcohol fa créixer el risc de patir la malaltia en portadors d’expansió de c9. A la resta de casos no hi ha diferències entre portadors i no portadors (és important saber-ho, donat que no es coneix la penetrància de l’expansió d’un hexonucleotido en cromosama 9 i risc de malaltia).

Vegeu articles de l’autor:

Prognosis for patients with amyotrophic lateral sclerosis: development and validation of a personalised prediction model.

Deep learning predictions of survival based on MRI in amyotrophic lateral sclerosis.

Widespread structural brain involvement in ALS is not limited to the C9orf72 repeat expansion.

C9orf72 expansion differentially affects males with spinal onset amyotrophic lateral sclerosis.

3.     J. Parkin Kullmann va presentar els resultats de l’estudi dels efectes de l’estrès emocional en el risc de patir la malaltia, una pregunta que sovint li plantegen els pacients.

Vegeu estudi al Japó

D’altra banda , l’enquesta ALS és un questionari de recerca desenvolupat pel Dr. Roger Pamphett de la Universitat de Sydney amb l’objectiu de buscar causes de l’ELA www. A l’enquesta s’avaluen:

a) Esdeveniments de la vida

b) estrès laboral

c) resiliència

d) ansietat

Vegeu l’enquesta

En tots els casos es mostra en pacients amb malaltia de motoneurona una major resiliència. Es tracta d’una característica de la personalitat, ja que l’estrès no és un factor de risc.

This entry was posted in General, recerca and tagged , , , . Bookmark the permalink.