L’estudi de biòpsies de pell ofereix un potencial nou marcador diagnòstic per a l’ELA

La Unitat Funcional de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge ha participat en un estudi que identificat la presència d’un biomarcador d’ELA a la dermis dels pacients.Metges i investigadors del Grup de Neuroplasticitat i Regeneració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Unitat Funcional d’Esclerosi Lateral Amiotròfica de l’Hospital del Mar són els autors de l’estudi.

Es tracta de la presència d’una proteïna determinada, TDP-43, fora del nucli de les cèl·lules de la pell dels pacients. La presència a la pell d’un nom elevat de cèl·lules amb aquesta anormalitat permet predir amb una gran fiabilitat si el pacient pateix o no la malaltia, més enllà de la seva progressió.

La recerca, que publica la revista Cells, l’han liderada el Dr. Xavier Navarro, la Dra. Mireia Herrando-Grabulosa, tots dos del Grup de Neuroplasticitat i Regeneració del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia i de l’Institut de Neurociències de la UAB, i el Dr. Miguel Ángel Rubio, coordinador de la Unida d’ELA de l’Hospital del Mar, i ha analitzat mostres de la pell de pacients amb aquesta malaltia d’aquest centre i de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Els resultats s’han comparat amb els de deu persones sanes més i amb les de deu persones amb altres patologies neurodegeneratives amb component neuroinflamatori. S’ha estudiat la presència a les cèl·lules de la pell de la proteïna TDP-43, que es troba a totes les cèl·lules del cos i que és bàsica per al desenvolupament de les seves funcions, fora del nucli cel·lular, és a dir, al citoplasma. Ja és conegut que la seva presència a les neurones motores del cervell i de la medul·la espinal es produeix en el 97% dels malalts amb ELA.

Els investigadors van poder comprovar com la proteïna TDP-43 també havia abandonat el nucli cel·lular en un nombre important de les cèl·lules de la dermis de pacients amb ELA analitzades gràcies a biòpsies del teixit. No passava el mateix amb les mostres de les persones dels grups de control. “A les capes de la dermis analitzades, els malalts amb ELA presenten més fibroblasts, que són les cèl·lules bàsiques del teixit, amb aquesta marca de la malaltia que normalment es veu a la medul·la espinal i al còrtex motor, que no als membres dels grups de control sans i amb altres patologies”, destaca el Dr. Rubio. Alhora, es van prendre mostres dels pacients amb ELA un any després, certificant que aquesta situació es continuava produint en la mateixa magnitud, de forma independent a l’evolució i la progressió de la malaltia.

En concret, aquesta anomalia es produeix en una de cada quatre cèl·lules del teixit de la dermis (en el 24,1%) en el cas de persones amb ELA, mentre que gairebé no es detecta en persones sanes o amb altres malalties neurodegeneratives . Com apunta el Dr. Rubio, “tenim un biomarcador, que funciona com la petjada de la malaltia al sistema nerviós, i hem comprovat que també la trobem a la pell. A més, la podem quantificar i hem determinat el punt de tall teòric per poder emetre un diagnòstic en determinats casos”.

“És probable que aquest marcador, en estadis presimptomàtics, abans de tenir manifestacions motores inicials, ja hi pugui ser present, d’aquí la seva rellevància diagnòstica”, explica el Dr. Rubio, que també deixa clar que, en aquests moments, és una eina que pot ajudar en els casos de diagnòstic difícil o en aquelles persones amb antecedents familiars d’ELA i que presentin mutacions als gens que els predisposen a desenvolupar la malaltia. En tot cas, caldrà nous estudis, amb més pacients, per certificar que aquest nou marcador es pot fer servir per avançar en el diagnòstic de la malaltia.

Article de referència:

Rubio, M.A.; Herrando-Grabulosa, M.; Velasco, R.; Blasco, I.; Povedano, M.; Navarro, X. TDP-43 Cytoplasmic Translocation in the Skin Fibroblasts of ALS PatientsCells 2022, 11, 209. https://doi.org/10.3390/cells11020209

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.