Europa suma forces per a la investigació de l’ELA a la xarxa ENCALS

La xarxa europea ENCALS agrupa un total de 34 centres i unitats d’investigació sobre l’ELA de tot el continent. Amb l’objectiu final d’articular una potent i unificada xarxa d’investigació sobre la malaltia, ENCALS desenvolupa diferents projectes, el resultat i avanç dels quals presenta en una reunió anual. El corresponent a aquest any 2016 es durà a terme entre els dies 19 i 21 de maig pròxims a Milà.

La Unitat Funcional d’Esclerosi Lateral Amiotròfica l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) és un dels quatre centres de l’estat espanyol que forma part de ENCALS (els altres tres són les unitats d’ELA de l’hospital de Basurto, a Bilbao, i dels hospitals 12 d’octubre i Carlos III de Madrid).

En la trobada de Milà del proper mes de maig la Unitat ELA de l’HUB presentarà tres comunicacions.

  • El qüestionari de percepció de l’assistència com a eina útil d’autoavaluació d’una unitat multidisciplinar d’ELA. Veure abstract (en anglès)
  • Relació entre intervenció psicosocial i supervivència dels pacients d’ELA en una unitat multidisciplinar. Veure abstract (en anglès)
  • Índex de massa corporal premòrbida com a índex predictiu de supervivència en una unitat multidisciplinar d’ELA. Veure abstract (en anglès)

A la reunió de Milà es presentaran els primers resultats del projecte MINE, que té com a objectiu avançar en el coneixement de la genètica de la malaltia. L’objectiu és seqüenciar l’ADN de 15.000 pacients i de 7.500 controls i comparar-los. La Unitat ELA de l’HUB, col·labora en aquest projecte, per al qual ha enviat mostres de pacients per a la seva seqüenciació.

D’altra banda, el grup de Grup de Fisiopatologia Metabòlica de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Unitat d’ELA de l’HUB participen en el projecte SOPHIA, dedicat a la identificació de biomarcadors de la malaltia per avançar en el seu diagnòstic i tractament.

La realització d’aquests i altres projectes col·laboratius és un bon indicador que s’està potenciant la investigació de l’ELA a nivell europeu, pas imprescindible perquè aquests treballs puguin arribar a traduir-se en nous tractaments terapèutics.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.