Dues bones notícies en el tractament i recerca sobre l’ELA

El Parlament aprova la proposta de resolució perquè la Unitat de Motoneurona de l’HUB sigui designada Unitat d’Expertesa Clínica en ELA

La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat una proposta de resolució per la qual insta al Govern de la Generalitat a impulsar la designació de la Unitat Funcional de Motoneurona de l’HUB com a Unitat d’Expertesa Clínica (UEC) en ELA. L’objectiu de la resolució és “seguir garantint l’atenció integral, multidicisplinar i la investigació clínica en aquesta malaltia”, segons el text de la proposta.

La Fundació Miquel Valls va presentar la petició perquè la Unitat Funcional de Motoneurona assolís la categoria d’UEC a la Comissió de Salut el passat mes de juny, amb la voluntat “de garantir una atenció sociosanitària de qualitat i especialitzada, així com la investigació traslacional”., segons expliquen a la seva pàgina web. La Fundació considera imprescindible el reconeixement com a UEC per part de la Generalitat “de la Unitat que atén a més de la meitat dels pacients de Catalunya i que està generant les sinergies fonamentals per a l’avenç de la investigació”.

El CatSalut va impulsar la creació de les Unitats d’Expertesa Clínica en Malalties Minoritàries (MM) l’any 2014, amb la funció principal de  fer el diagnòstic clínic i el pla d’atenció, que inclou l’estratègia terapèutica i de seguiment de la persona afectada d’una MM. A més, les UEC actuen com a  líders en la xarxa d’atenció o grup temàtic d’una MM, facilitant el procés de transferència del coneixement, de la innovació i de l’accessibilitat als protocols clínics als hospitals de referència territorial i als professionals de la xarxa d’atenció especialitzada i d’atenció primària.

La Unitat de Motoneurona de l’HUB i la Fundació Miquel Valls reforcen la seva col·laboració

D’altra banda, la col·laboració entre la Unitat Funcional de Motoneurona de l’HUB i la Fundació Internacional Miquel Valls contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) serà a partir d’ara més estreta encara gràcies al conveni de col·laboració signat a finals del passat mes de juliol.

Tot i que la unitat i la fundació col·laboren de forma continuada des de l’any 2009, el conveni de col·laboració subscrit fa unes setmanes és el primer que signen directament l’entitat i l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Mitjançant aquest acord, un equip de professionals de la Fundació Miquel Valls integrat per una treballadora social, un terapeuta ocupacional i un psicòleg donarà suport directe i continuat a l’equip multidisciplinar de la Unitat Funcional de Motoneurona de l’HUB.

L’objectiu del conveni és aplegar esforços i recursos per donar resposta als pacients afectats d’ELA i d’altres malalties de la motoneurona, atenent als aspectes físics, emocionals i socials amb l’atenció directa a l’HUB conjuntament amb els equips d’atenció domiciliària.

This entry was posted in Actualitat, General, recerca and tagged , , . Bookmark the permalink.