Quin és el paper del gènere en l’ELA?

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és el trastorn de la motoneurona més freqüent als adults. Aquesta malaltia mortal, deguda a la degeneració de les neurones motores superiors i inferiors dels miotoms espinals i bulbars, condueix a la mort per insuficiència respiratòria després d’una durada mitjana de la malaltia de 36 mesos. L’ELA és esporàdica en més del 90% dels casos i familiar a la resta. La majoria dels estudis mostren un predomini masculí amb una proporció de gènere de 3:2, però les diferències de gènere estan relacionades amb l’edat.

El fenotip de l’ELA també és diferent en homes i dones, amb un predomini de l’aparició de les extremitats als homes i de l’aparició bulbar a les dones. Mentre que l’edat i el lloc d’inici influeixen en la taxa de supervivència i tots dos estan relacionats amb el gènere, no s’ha demostrat clarament que el gènere per si mateix tingui un efecte en la supervivència.

Poden tenir res a veure les hormones sexuals?

La mida del cervell és més gran en homes que en dones, al seu torn difereixen en la morfologia de les diferents àrees, presentant les dones més substància grisa. Aquestes diferències entre sexes a la globalitat del cervell també s’observen a nivell de diferents àrees i cèl·lules, i per tant en diferents funcions.

Les hormones sexuals, així com els seus receptors a nivell cerebral, juguen un important paper durant el desenvolupament embrionari i al llarg de la vida, rol que alhora variarà amb l’edat.

L’ELA es caracteritza per una gran variabilitat en l’edat d’aparició i la progressió de la malaltia. Encara que la supervivència global és similar en ambdós sexes, la malaltia apareix abans als homes que a les dones i amb una simptomatologia diferent. Als homes, l’ELA s’inicia a les motoneurones del tracte lumbar de la medul·la espinal, mentre que a les dones l’ELA tendeix a començar a les regions bulbars. Aquesta observació aparentment reforça la hipòtesi que les hormones esteroides sexuals circulants a l’edat adulta són més rellevants que la seva possible acció durant el desenvolupament embrionari. Fins ara, la contribució de l’efecte perinatal dels esteroides sexuals a la masculinització del sistema nerviós continua sent controvertida.

Vivekananda i els seus col·legues van assenyalar la influència dels factors prenatals en el desenvolupament de l’ELA amb l’anàlisi de la relació entre la longitud dels dits índex i anul·lar (relació 2D:4D), que se sap que està modulada per nivells prenatals alts de testosterona en ambdós sexes.

En els pacients amb ELA, independentment del sexe, la relació 2D:4D és més baixa que en els controls, cosa que suggereix que els nivells prenatals elevats de testosterona en circulació poden ser un factor de risc independent per a l’ELA.

L’augment del risc a desenvolupar malaltia en soldats de la guerra del golf i esportistes professionals -tots dos col·lectius utilitzaven anabolitzants esteroides- reforça el paper de les hormones, així com el rol neuroprotector dels estrògens i progestàgens. És conegut el fet que la dona menoapúsica incrementa el risc de patir malaltia.

Adjuntem un article que repassa el rol de les hormones sexuals i dels seus receptors, no només a les neurones sinó també als astrictes i les cèl·lules de la microglia (reguladores aquestes últimes del procés neuroinflamatori.

Vegeu l’article The role of sex and sex hormones in Neurodegenerative diseases publicat a Endocrine reviews

This entry was posted in Actualitat, Conviure amb l'ELA, ELA actualitat and tagged , . Bookmark the permalink.