L’ELA, entre les malalties més buscades a Internet als Estats Units

L’ELA va ser una de les malalties neurològiques més buscades a Google i Yahoo/Bing, els dos buscadors més rellevants a Occident, l’any 2015 pels usuaris d’Internet al Estats Units. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l’IDIBAPS, la Universitat de Califòrnia i Amazon.

D’acord als resultats de l’anàlisi de les recerques als dos buscadors realitzades als Estats Units, les malalties més sol·licitades són el Trastorn per Dèficit  en Atenció i Hiperactivitat (TDAH); l’esclerosi múltiple; la malaltia de Parkinson i l’ELA. Concretament, la malaltia de motoneurona va concentrar unes 300.000 recerques a google, i 42.000 a Yahoo/Bing.

Segons els impulsors d’aquest treball, l’anàlisi de les cerques relacionades amb malalties neurològiques dels usuaris d’Internet proporciona una valuosa informació sobre els interessos de la població en general, així com de la indústria del sector, que es pot utilitzar per a l’elaboració de polítiques de salut.

El protagonisme de l’ELA fa palesa la creixent rellevància social d’aquesta malaltia i posa en valor els recursos d’informació avalats per les mateixes unitats hospitalàries i de recerca, com ara el blog AulaELA de la Unitat Funcional de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Vegeu l’estudi íntegre (en anglès)

This entry was posted in ELA actualitat, General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.