L’Aula ELA aplega professionals, pacients i familiars per parlar sobre els tractaments actuals de la malaltia

Identificar biomarcadors que facilitin una detecció precoç i la importància de responsabilitzar els professionals envers la prescripció de nous tractaments han estat dues de les conclusions més destacades de l’Aula Pacient sobre l’estat actual de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) que s’ha dut a terme avui a l’Hospital de Bellvitge.

La Dra. Mònica Povedano, cap de la Unitat Funcional de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge, ha explicat que “gairebé sempre arribem tard, quan veiem al pacient amb els primers símptomes, la malaltia ja porta temps actuant” i pot haver provocat la pèrdua de fins al 50% de les neurones de la zona afectada. Per això es essencial identificar aquests biomarcadors que facilitarien la detecció precoç de l’ELA.

 

L’ELA és una malaltia molt complexa, canviant i amb tants fenotips com a pacients afectats i ara per ara l’actuació de la Unitat funcional multidisciplinària de l’Hospital de Bellvitge se centra en el tractament dels símptomes per augmentar la supervivència i en el control de tots els sistemes de l’organisme que es veuen implicats i afectats per la malaltia.

La Dra. Eva Farrero ha presentat l’assaig clínic REFALS, d’àmbit europeu, que es posarà en marxa al proper mes de juny per avaluar l’eficàcia del fàrmac Levosimendan en la millora de la funció respiratòria dels pacients d’ELA.

La responsabilitat dels professionals envers les expectatives que pot provocar en el pacient un nou fàrmac ha quedat subratllada en la intervenció del Dr. Andrés Paipa, que ha detallat els assaigs clínics portats a terme amb el Masitinib. La conclusió és que aquest medicament hores d’ara no és una cura ni atura la malaltia, i que seran necessaris més assaigs i estudis per avaluar la seva efectivitat real.

El format de l’Aula Pacient aplega a professionals, pacients i familiars per tractar des d’un punt de vista entenedor i divulgatiu aspectes de la malaltia. L’objectiu final és contribuir a l’empoderament del pacient, mitjançant l’augment del seu coneixement de la patologia. En aquest sentit, la Dra. Pilar Hereu, cap del Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital de Bellvitge, ha descrit el funcionament de les agències reguladores de medicament, determinants per l’arribada al mercat dels nous fàrmacs.

This entry was posted in Actualitat and tagged , , . Bookmark the permalink.