La Unitat Funcional de Malalties de Motoneurona (UFEMTN) de l’Hospital de Bellvitge inclou ADN de pacients en el Project MinE

La UFEMTN ha inclós 72 perfils d’ADN de pacients d’ELA en el projecte MinE. La col·laboració de la unitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge en aquest projecte internacional, realitzada al mes de novembre. ha estat possible gràcies a la subvenció de FUNDELA.

El Project MinE és una iniciativa d’abast mundial que té l’objectiu de seqüenciar l’ADN de, com  a mínim, 15.000 pacients d’ELA i 7.500 persones que no pateixen la malaltia per tal de dur a terme un estudi comparatiu que permeti identificar les bases genètiques de l’ELA.

Promogut per Centre Neerlandès d’ELA, aquest treball que ja ha compta amb un 36% dels perfils d’ADN que necessita, té com a últim objectiu conèixer els gens que estan associats a la malaltia, el que suposaria un gran avenç en la lluita contra la mateixa. L’anàlisi dels resultats obtinguts fins al moment ha permès identificar la implicació del gen NEK 1 en la malaltia.

This entry was posted in Actualitat, General, recerca and tagged , , , . Bookmark the permalink.