ENCALS 2016 Milà, un resum (I)

A finals del passat mes de maig la xarxa europea ENCALS, que agrupa 34 centres i unitats d’investigació sobre l’ELA de tot el continent, va celebrar la seva trobada anual a Milà. La Unitat Funcional de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) és un dels quatre centres d’Espanya que forma part de ENCALS. Els membres del la unitat que van assistir a la trobada han resumit en un primer document el més destacat de les primeres sessions centrades en les novetats en les aproximacions terapèutiques, els aspectes clínics i els gens i la genòmica.

Teràpia de silenciament gènic per l’ELA i més enllà, Don W. Cleveland (USA)

En la conferència que ha obert la sessió d’Aproximacions Terapèutiques, el professor Cleveland va explicar diversos assajos que es van a realitzar amb teràpia de silenciament gènic. Hi assaigs en pacients amb la Malaltia de Huntington en els quals s’ha vist un augment significatiu de la supervivència disminuint la síntesi de la proteïna anòmala.

Aquesta teràpia seria aplicable en aquells pacients amb ELA a causa de mutació de C9orf72, en els quals s’administraria oligonucleósid antisense, dirigit contra la regió intrònica del gen, el que produiria una disminució de la proteïna anòmala sense alterar la producció de proteïna normal.

Actualment aquest tipus de teràpies s’estan provant en 29 assaigs clínics en Estats Units i es preveu iniciar assajos en humans en l’any 2017, el que obriria la porta al disseny de tractaments específics per a cada malaltia i pacient.

La sessió va continuar amb les següents comunicacions:

Estructura i la interacció de molècules petites d’ARN patogènic C9ORF72, Roberto Simone (Regne Unit)

En la seva comunicació, el Dr. Simone ha informat que ha aconseguit crear molècules que s’unien al RNA en pacients amb alteració C9orf72, la qual cosa podria suposar una diana terapèutica en pacients amb ELA.

CRISPR / CAS9 resultats de l’edició del genoma en la correcció dels fenotips d’ALS en les neurones motores derivades d’IPSC C9ORF72 mutant, Nidaa Ababneh (Regne Unit)

CRISPR / CAS9 pot unir-se de manera directa i eficaç a la regió alterada del gen C9orf72, podent editar aquesta regió, la qual cosa suposaria una reducció de l’RNA anòmal, normalitzar la hipermetilació específica de la malaltia i la susceptibilitat a la toxicitat per glutamat.

Oculomotor SYT restringit de proteïnes 13 protegeix les neurones motores de la mort selectiva a ELA i SMA, Stefania Corti (Itàlia)

Les motoneurones responsables de la motilitat ocular semblen ser més resisentes a la mort selectiva que la resta de motoneurones en ELA. Les diferències entre aquestes motoneurones podrien ser la clau que permeti trobar un tractament. En estudis in vivo en animals s’ha vist que millora el fenotip i la supervivència, si bé el mecanisme és desconegut, així com disminueix l’apoptosi de les motoneurones.

L’anàlisi detallada de les espècies malformades de SOD1 en tipus de cèl·lules derivades de pacients, Elin Forsgren (Suècia)

Moltes de les mutacions en SOD produeixen una disminució de l’estabilitat proteica, amb menor solubilitat, produint agregats de proteïna anòmala, la qual cosa podria ser responsable de la progressió de la malaltia.

Sessions orals Gens i Genòmica

Projecte MiNE GWAS: Noves variants de risc i l’arquitectura genètica de l’ELA, Wouter van Rheenen (Països Baixos)

En aquesta comunicació, l’investigador va presentar els primers resultats de l’estudi multinacional project mine. Va destacar que s’ha identificat el gen de C21ORF2 com a factor de risc per ELA, MOBP i SCFD.

Què sabem realment sobre les mutacions en TBK1 malaltia neurodegenerativa?, Axel Freischmidt (Alemanya)

L’investigador alemany va explicar la patogenicitat de les mutacions causants de la pèrdua de funció en TBK1 i la seva relació amb ELA i DFT.

Un model d’insuficiència optineurin de l’esclerosi lateral amiotròfica, Ivana Munitic (Croàcia)

La ponent va detallar els resultats d’un estudi animal de optineurin. Va destacar que els macròfags i micròglia dels ratolins que no tenen el ubiquitin-binding domain d’optineurin presentaven disminuïda l’activació TBK1 i la secreció d’IFN-beta a l’estimulació TLR. Donada la presumpta activitat antiinflamatòria de l’IFN-beta, es pensa que la optineurin podria tenir un paper neuroprotector suprimint la neuroinflamació.

La identificació de nous factors de risc genètic en l’ELA esporàdica, un enfocament doble monocigótico discordant, Gijs Tazelaar (Països Baixos)

L’investigador va presentar un estudi realitzat en 21 parells de bessons monozigòtics en el qual només un d’ells ha desenvolupat ELA. En el grup hi havia uns bessons monozigòtics amb expansió en el gen C9ORF72. Perquè un pacient desenvolupa la malaltia i el seu germà bessó no podria explicar-se per les mutacions de novo.

Anàlisi de conglomerats latents de fenotips amb ELA i GWAS: Identificació dels diferents grups de pronòstic, William Sproviero (Regne Unit)

Aquest estudi consisteix en una anàlisi de conglomerats de classes latents per identificar subgrups de pacients basats en el fenotip i avaluats per a possibles associacions amb determinats SNP. En l’anàlisi de subgrups en el clúster 1 es va observar associació amb SNP en el gen C9ORF72 i el clúster 2 pel gen KCND3.

Pantalles modificadores genètiques enllacen defectes en el transport nuclear amb la patologia DPR en C9ORF72 ALS / FTD, Steven Boeynaems (Bèlgica)

El ponent belga ressalta el paper dels dipòsits proteics en les malalties neurodegeneratives incloent ELA i FTD. Tant pacients amb ELA així com els que presenten FTD causades per l’expansió del hexanucleótido al C9ORF72 presenten el marcador TDP-43. Aquests dipòsits poden actuar en múltiples nivells. Defectes a nivell del transport nuclear podrien iniciar la cascada patogènica.

Anàlisi interactómics comparatius de diverses proteïnes associades a l’ELA identifiquen vies moleculars convergents, R. Jeroen Pasterkamp (Països Baixos)

En aquest treball es pretenen estudiar els mecanismes fisiopatològics associats a les causes genètiques més freqüents d’ELA. S’ha estudiat el fragile x mental Retardation protein (FMRP), un dels interactors comuns de ATXN2, FUS i TDP-43. Finalment han associat l’FMRP a la disfunció neurona motora causada per mutacions FUS.

Resum de la sessió oral 2b d’aspectes clínics

Fenotip subgrups nous relacionats amb l’expansió i la supervivència en C9ORF72 cohort Europea ELA, James Rooney (Irlanda)

Es fa una anàlisi de supervivència dels pacients amb expansió patològica en C9orf72 en funció del fenotípic clínic, observant-se un fenotip més agressiu respecte a pacients no C9 en els homes amb un inici espinal. L’anàlisi en la resta de grups no mostra diferències de supervivència.

Firmes cerebrals estructurals i funcionals de l’C9ORF72 en l’esclerosi lateral amiotròfica, Federica Agosta (Itàlia)

Estudien mitjançant ressonància magnètica les alteracions específiques que es donen en els pacients amb expansió patològica del C9orf72, observant una major afectació en tàlem, cerebel i escorça occipital respecte a pacients amb la malaltia no C9. L’afectació de substància blanca no mostra diferències en els pacients amb o sense alteració en el C9 i només es relaciona amb el temps d’evolució de la malaltia.

Patrons de propagació neuropatològics en l’ELA analitzats per ressonància magnètica multiparamètrica: DTI i ‘en estat de repòs’, Jan Kassubek (Alemanya)

Mitjançant ressonància funcional s’estudia l’afectació dels tractes “corticoespinal”, “corticopontino / rubral”, “corticoestriado” i “part proximal del perforant” i plantegen la possibilitat d’utilitzar-los com a marcadors que serveixin per estratificar la malaltia, observant un patró seqüencial característic d’afectació.

Anàlisi basat en la connectivitat de la patologia del cos estriat en l’ELA, Peter Bede (Irlanda)

Estudi mitjançant ressonància funcional de l’afectació cortical, subcortical i de ganglis basals, buscant patrons definitoris de la malaltia basant-se en la hipòtesi que les parts interconnectades han de degenerar juntes. No troben diferències significatives.

Anàlisi in vivo de la neuroinflamació amb [11C] -PBR28: correlacions clíniques i espectroscòpiques MR, Matthew Evans (Regne Unit)

Mitjançant PET i ressonància magnètica es busca la correlació entre zones de neurodegneración, neuroinflamació i d’afectació clínica. Troben correlació entre zones amb neurodegeneració i zones amb neuroinflamació, sense poder correlacionar-lo amb l’afectació clínica.

This entry was posted in Actualitat, recerca and tagged . Bookmark the permalink.

154 Responses to ENCALS 2016 Milà, un resum (I)

 1. Pingback: Trully Independent Bangalore Escorts

 2. Pingback: Sruthi Pathak Bangalore Escorts Services

 3. Pingback: hdmobilesex.me

 4. Pingback: 211zEKu2BaT

 5. Pingback: tubepla411 afeu23na9797 abdu23na88

 6. Pingback: tubepla.net download228 afeu23na3048 abdu23na15

 7. Pingback: sfgjidfgn636 afeu23na9349 abdu23na97

 8. Pingback: latestvideo sirius41 abdu23na9722 abdu23na97

 9. Pingback: freshamateurs340 abdu23na7561 abdu23na87

 10. Pingback: Sruthi Pathak Bangalore Female Escorts

 11. Pingback: comment555

 12. Pingback: comment251

 13. Pingback: comment741

 14. Pingback: comment727

 15. Pingback: comment489

 16. Pingback: comment759

 17. Pingback: comment86

 18. Pingback: comment372

 19. Pingback: comment873

 20. Pingback: comment28

 21. Pingback: comment747

 22. Pingback: comment678

 23. Pingback: comment189

 24. Pingback: comment461

 25. Pingback: comment942

 26. Pingback: comment868

 27. Pingback: comment110

 28. Pingback: comment141

 29. Pingback: comment102

 30. Pingback: comment979

 31. Pingback: comment911

 32. Pingback: comment317

 33. Pingback: comment629

 34. Pingback: comment964

 35. Pingback: comment916

 36. Pingback: comment82

 37. Pingback: comment635

 38. Pingback: comment886

 39. Pingback: comment310

 40. Pingback: comment295

 41. Pingback: comment185

 42. Pingback: comment823

 43. Pingback: comment932

 44. Pingback: comment337

 45. Pingback: comment327

 46. Pingback: comment517

 47. Pingback: comment253

 48. Pingback: comment129

 49. Pingback: comment791

 50. Pingback: comment864

 51. Pingback: comment270

 52. Pingback: comment638

 53. Pingback: comment650

 54. Pingback: comment523

 55. Pingback: comment488

 56. Pingback: comment532

 57. Pingback: comment211

 58. Pingback: comment39

 59. Pingback: comment782

 60. Pingback: comment681

 61. Pingback: comment965

 62. Pingback: comment774

 63. Pingback: comment991

 64. Pingback: comment275

 65. Pingback: blogs.bellvitgehospital.cat792

 66. Pingback: blogs.bellvitgehospital.cat697

 67. Pingback: blogs.bellvitgehospital.cat109

 68. Pingback: blogs.bellvitgehospital.cat527

 69. Pingback: freshamateurs655

 70. Pingback: linkshit9314

 71. Pingback: siriustube2480

 72. Pingback: Ambika Ahuja Jaipur Escorts Services

 73. Pingback: Sruthi Pathak Escorts in Bangalore

 74. Pingback: freesexdb.com

 75. Pingback: Mayra Khan Escorts Services in Kolkata

 76. Pingback: Goa Escorts Services Drishti Goyal

 77. Pingback: Sofia Desai Escorts Services in Goa

 78. Pingback: Ashna Ahuja Escorts Services in Kolkata

 79. Pingback: Simran Batra Independent Escorts in Kolkata

 80. Pingback: Divya Arora Goa Independent Escorts Services

 81. Pingback: Alisha Oberoi Kolkata Escorts Services

 82. Pingback: Elisha Roy Goa Independent Escorts Services

 83. Pingback: Navya Sharma Independent Kolkata Escorts Services

 84. Pingback: Kolkata Escorts Services Ragini Mehta

 85. Pingback: Simmi Mittal Kolkata Escorts Services

 86. Pingback: Yamini Mittal Independent Escorts Services in Goa

 87. Pingback: Rebecca Desuza Goa Independent Escorts Services

 88. Pingback: Devika Kakkar Goa Escorts Services

 89. Pingback: Diksha Arya Independent Escorts Services in Kolkata

 90. Pingback: Diana Diaz Goa Independent Escorts Services

 91. Pingback: Ruby Sen Kolkata Independent Escorts

 92. Pingback: XXX PORN Radhika Apte Model Escort

 93. Pingback: XXX PORN MODEL HONEY PREET ESCORTS

 94. Pingback: Bangalore Escorts Sneha Despandey

 95. Pingback: XXX PORN SRUTHI PATHAK MODEL ESCORTS

 96. Pingback: Bristy Roy Independent Bangalore Escorts

 97. Pingback: XXX PORN RUBEENA RUSSIAN BANGALORE ESCORTS

 98. Pingback: Enjoy With Jaipur Escorts Tanisha Walia

 99. Pingback: Selly Arora Independent Bangalore Escorts

 100. Pingback: XXX PORN SAPNA CHAUDHARY ESCORTS

 101. Pingback: XXX BANGALORE ESCORTS SERVICES

 102. Pingback: XXX FUN WITH JAIPUR ESCORTS PUJA KAUR

 103. Pingback: Jiya Malik High Profile Jaipur Escorts Model

 104. Pingback: XXX JAIPUR ESCORTS MODEL DRISHYA

 105. Pingback: XXX PORN Dhruvi Jaipur Escorts

 106. Pingback: XXX PORN BANGALORE COMPANION ESCORTS

 107. Pingback: XXX JAIPUR ESCORTS ALIYA SINHA

 108. Pingback: XXX PORN MODEL JAIPUR ESCORTS NEHA TYAGI

 109. Pingback: Ambika Ahuja Jaipur Escorts

 110. Pingback: Goa Escorts

 111. Pingback: Kolkata Escorts

 112. Pingback: Bangalore Escorts

 113. Pingback: Casino Online

 114. Pingback: Tangkas Online

 115. Pingback: trendideas.com indoor garden

 116. Pingback: gain muscle

 117. Pingback: www.hostchecka.com/

 118. Pingback: Engineer Aws Alkhazraji coehuman

 119. Pingback: jayne herring

 120. Pingback: graphxdiva.com

 121. Pingback: rimajabbur

 122. Pingback: DMPK Study

 123. Pingback: bail bonding now atlanta

 124. Pingback: Look At This

 125. Pingback: https://cbdoilireland

 126. Pingback: poker online

 127. Pingback: bandarbola

 128. Pingback: alternativeagenasia88

 129. Pingback: high rise hiking boots

 130. Pingback: Telefonnummer DatenBank

 131. Pingback: akan.co

 132. Pingback: judi poker terpercaya

 133. Pingback: how to make money with a iphone

 134. Pingback: how to make money with a iphone

 135. Pingback: bonding company

 136. Pingback: bail bonds atlanta

 137. Pingback: bail bond in atlanta ga

 138. Pingback: Bandar Sakong

 139. Pingback: offer

 140. Pingback: loker2018.com

 141. Pingback: sertifikasi guru juli 2018

 142. Pingback: this content

 143. Pingback: Lake Texoma Guide

 144. Pingback: Late holiday deals

 145. Pingback: cpns 2018

 146. Pingback: cpns 2018 s1 semua jurusan

 147. Pingback: syarat masuk snmptn 2018 kedokteran unsri

 148. Pingback: sbmptn cara masuk

 149. Pingback: Christ Gospel Church Cult

 150. Pingback: Wedding Organizers in Secunderabad

 151. Pingback: Togel Online

 152. Pingback: judi togel online

 153. Pingback: Bdsm chat

 154. Pingback: My Homepage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *