Barcelona acollirà la reunió de la xarxa europea ENCALS en 2023

Entre els passats dies 1 i 3 de juny es va dur a terme a Edimburg (Escòcia) la reunió de l’ENCALS, la xarxa europea d’ELA, en què la Unitat Funcional de Motoneurona del Servei de Neurologia de l’Hospital de Bellvitge ha participat de forma activa amb la presentació de diferents  pòsters de recerca i moderant diverses taules.

La Dra. Mònica Povedano, cap de la Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, encapçala el comitè organitzador local de la trobada a Barcelona de la xarxa de centres de recerca i tractament de l’ELA d’Europa, que es desenvoluparà al mes de juny de 2023.

Des del punt de vista de la recerca, cal destacar que s’han presentat línies d’investigació vinculades a l’ús del coneixement genòmic en la malaltia, tant per conèixer la seva etiopatogènia com per trobar dianes terapèutiques. En aquest línia es van premiar els estudis genòmics i ancestres, del Kings College de Londres, que ha estudiat poblacions de diferents continents. D’altra banda es van presentar estudis de TDP 43 i el seu rol a la neurodegeneració.

Pel que fa a assaigs, es va insistir en la importància dels registres per donar equitat d’accés a tots els pacients. Es va presentar l’estudi amb C9 i ASO de Biogen, que ha estat fallit, i els resultats a SOD 1. Sobre aquest darrer assaig, es va plantejar la necessitat de l’estudi de portadors asimptomàtics

En relació als processos assistencials es van posar de relleu les bones pràctiques assolides amb les plataformes de telemedicina de Suècia i Alemanya.

En la cloenda del congrés, la Dra. Povedano també va fer una primera invitació a participar en l’edició 2023 a Barcelona, amb un vídeo de benvinguda en que participen diferents professionals de la unitat.

Vegeu el vídeo

This entry was posted in Actualitat, ELA actualitat, General, recerca and tagged , , . Bookmark the permalink.