La Dra. Mònica Povedano s’incorpora al Patronat de la Fundación Luzón

La Dra. Povedano, cap de la Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona del servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, és des del passat mes de gener membre del Patronat de la Fundación Luzón Unidos contra la ELA. La Fundación Luzón va ser creada per Francisco Luzón l’any 2016 per millorar les condicions de vida de les persones pacients d’ELA i els seus familiars a través de diverses línies de treball.

Així desenvolupa i recolza projectes per conscienciar la societat sobre la ELA i donar visibilitat a la malaltia; reduir els temps de diagnòstic; millorar el tractament mèdic i la qualitat de l’atenció socioassistencial i impulsar la investigació. Tot això, amb la creació d’una comunitat nacional de l’ELA en la qual participen persones afectades, investigadors, així com a professionals de la salut i de l’àmbit dels Serveis Socials.

Juntament amb la Dra. Povedano, s’han incorporat recentment al Patronat de la Fundació Luzón Joaquín del Pino, Joaquín Estefanía i Ignacio Calderón. A més, Juan Carlos Unzué és nou Ambaixador de la Fundación.

El Patronat, presidit per Francisco Luzón com a president i fundador, és el màxim òrgan de govern de la institució i es reuneix periòdicament per definir les seves línies d’actuació.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.