Centaur i Fortitude, resultats de dos nous assaigs clínics sobre l’ELA

Us informem de la publicació de 2 articles relacionats amb sengles assaigs clínics.

El primer article fa referència a l’assaig CENTAUR, que es fa a una plataforma semblant al TRICALS que existeix a la costa Est dels Estats Units. L’assaig ha consistit en l’administració de 2: 1 ràti de fenilbutirat de sodi – taurursodiol (3 g de sodi fenilbutirat i 1 g de taurursodiol), a 177 subjectes, de 25 centres, durant 24 setmanes. S’ha observat un alentiment de la caiguda de l’escala funcional, però els autors conclouen que es necessiten més estudis i amb més durada.

 

 

El segon article correspon a l’assaig FORTITUDE, basat en el Reldesemtiv, activador de la troponina de segona generació. El treball neix després del fracàs de tirasemtiv per mala tolerància. Es fa l’assaig amb 4 braços: placebo / 150 mg / 300/450 mg.

No s’objectiven diferències significatives en la variació de la funció respiratòria, que era l’objectiu, tot i que sí es veu una tendència a que la caiguda de la funció respiratòria sigui més lenta. Es plantegen estudis futurs.

This entry was posted in Actualitat, recerca and tagged , , , , . Bookmark the permalink.