El rol crític dels metges sobre l’abast dels nous tractaments

Us adjuntem un excel·lent article dels professors Zachary Simmons i Crystal Jing Jing Yeo, en el qual valoren com s’han d’interpretar els valors obtinguts en els estudis amb diferents fàrmacs.

Davant l’efecte que provoquen en el pacient termes com millora o aprovació per part de l’agència regulatòria, el treball subratlla el rol del professional per informar i situar al pacient en les propietats i les característiques reals d’un nou fàrmac, atenent també a la realitat de cada persona afectada.

L’article Discussing edaravone with the ALS patient: an ethical framework from a U.S. perspective ha estat realitzat per Simmons (del Departament de Neurologia de la Universitat de Pennsylvània, EUA) i Jing Jing Yeo (del Departament de Neurologia de l’Hosopital Metodista de Houston, EUA).

Aquesta problemàtica se’ns planteja sovint a les nostres consultes de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge. Per aquest motiu, hem cregut que les perspectives per al tractament de l’ELA que obren nous fàrmacs i el paper de les agències regulatòries constitueixen un tema de prou interès per a una Aula Pacient, que organitzarem el dimecres 7 de març a la sala d’actes de l’Hospital de Bellvitge. En el decurs dels propers dies ampliarem la informació sobre aquesta Aula Pacient, a la qual esteu ja convidats.

Vegeu l’article (en anglès)

This entry was posted in Actualitat and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *